Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Правила за използване на сайта

Осъществявайки достъп до уеб страниците Yettel World Wide, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.

Съдържанието на уеб страниците Yettel World Wide е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Yettel освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страниците Yettel World Wide на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Yettel за това.

Някои индивидуални документи в нашите World Wide уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. 

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Yettel не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. 

Yettel си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. 

YETTEL НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО YETTEL Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA YETTEL В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа Ви Yettel може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Yettel няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на Yettel, не предполага, че Yettel одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той. 

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата Yettel World Wide например, Вие приемате следните условия:

а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите -Yettel може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;

г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Yettel не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Yettel може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители. 

"Yettel България ЕАД" (наричано тук "Yettel"/ "Yettel")

ЕИК: 130460283

ИН по ДДС: BG 130460283

Орган, осъществяващ контрол – Комисия за регулиране на съобщения

Yettel има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на Yettel, изрично се съгласява Yettel да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали, както и да получава обаждания от контактния център на Yettel.

В случай на регистрацията Ви чрез уеб страниците Yettel World Wide за получаване на оферти и новини, свързани с определен продукт или услуга, предлагани от Yettel, Вие се съгласявате и приемате, че с даването си на съгласие за получаване на такива, подаване на съответната регистрационна форма и натискане на бутон "Изпрати" правите електронно изявление, имащо силата на електронен документ, подписан с обикновен електронен подпис. Регистрацията, направена от Вас, за получаване на оферти и новини не е обвързана с покупка на продукт или услуга на Yettel.

Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Yettel или на третата страна собственик.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

Какво са "бисквитките"?

"Бисквитките" или "Cookies" са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Как използваме "бисквитки"?

Ние използваме "бисквитки" на този уебсайт с цел осигуряване на достъпността и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности (напр. запомняне на потребителски предпочитания за език, настройки и др.), подобряване на неговата работа и aнализиране на информация за потребителското поведение при неговото ползване. В "бисквитките" не се съхраняват никакви лични данни. Чрез "бисквитките" "Yettel България" ЕАД не може да Ви идентифицира.

Събраната информация от "бисквитки" обикновено се използва в обобщен вид, което ни дава възможност да оптимизираме уебсайта, както и да подобряваме неговата структура, функционалност и съдържание.

Какви "бисквитки" използваме?

Бисквитки на www.yettel.bg

За business.yettel.bg

Име на бисквитката Цел на бисквитката Съдържание на бисквитката Срок за съхранение на бисквитката
JSESSIONID Поддръжка на потребителската сесия Уникален идентификатор на сесията До края на сесията на браузъра
ACE-CAS Балансиране на натоварването Уникален идентификатор, който се използва да се определи към кой сървър LB да балансира заявките До края на сесията на браузъра
_ga Разграничаване на различните потребители Уникален идентификатор 2 години
_gat Ограничаване темпото на заявки Стойност на максимален праг 10 минути
hideprivacy Информиране на потребителя, че сайтът използва бисквитки hidden - състояние, което позволява да не се показва втори път текстът за бисктвитките 1 година

За my.yettel.bg

Име на бисквитката Цел на бисквитката Съдържание на бисквитката Срок за съхранение на бисквитката
CASTGC Поддържане състоянието на вписване на потребителя (с цел да не се налага многократно въвеждане на потребителско име и парола) Подходящи сигурни произволни данни, които следват определена структура До края на сесията, освен ако потребителят е избрал опцията "запомни ме"
JSESSIONID Поддръжка на потребителската сесия Уникален идентификатор на сесията До края на сесията на браузъра
ACE-CAS Балансиране на натоварването Уникален идентификатор, който се използва да се определи към кой сървър LB да балансира заявките До края на сесията на браузъра
_ga Разграничаване на различните потребители Уникален идентификатор 2 години
_gat Ограничаване темпото на заявки Стойност на максимален праг 10 минути
hideprivacy Информиране на потребителя, че сайтът използва бисквитки hidden - състояние, което позволява да не се показва втори път текстът за бисктвитките 1 година

"Бисквитки" от трети страни

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, или др.). При посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени "бисквитки" и от тези други сайтове. В практиката такива "бисквитки" се наричат "бисквитки от трети страни". "Yettel България" няма контрол върху генерирането и управлението на "бисквитки от трети страни". За повече информация относно целта за използване на "бисквитки на трети страни" и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за поверителност и използване на "бисквитки", приети от съответните трети страни.

Управление на "бисквитките", използвани от този уебсайт

Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на "бисквитки" на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия бразър по такъв начин, че съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на "бисквитки" (в това число на "бисквитки на трети страни"). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате "бисквитките", това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за "бисквитките", в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Обръщаме внимание, че съдържанието на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ е достъпно единствено на следните езици: английски, немски, испански и френски.