Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

multiSIM

You are here

ИЗПОЛЗВАЙ УСЛУГАТА MULITSIM И С LTE ЧАСОВНИЦИ

Един номер, един тарифен план - две устройства.

Спортувай и слушай любимата ти музика директно от смарт часовника.

Дори смартфонът ти да остане вкъщи, можеш да говориш от смарт часовника.

Оставаш свързан навсякъде и по всяко време.

multiSIM е услуга, с която използваш един номер едновременно на твоя смартфон и смарт часовник. Водиш важните за теб разговори навсякъде и по всяко време без да носиш телефона със себе си.

Свързваш смартфона със смарт часовника си и оставаш свързан, дори когато спортуваш в парка или си почиваш на плажа. Активацията на услугата става бързо и лесно:

  • за смарт часовниците на Apple активираш през приложението Watch на Apple
  • за всички останали устройства – активираш през приложението Yettel.

Преди да активираш multiSIM, ще ти зададем няколко въпроса, за да преценим дали услугата е подходяща за теб. Въпросите са общи. Използвай препоръката дали услугата е подходяща за теб само за сведение.

Услугата може да активираш на смарт часовници, които поддържат eSIM функционалност и с операционна система Android, Harmony и iOS.

Промо: Месечна такса 4.99 лв. 0.00 лв.
Еднократна активационна такса при първа активация 0.00 лв.
Еднократна активационна такса при повторна активация 4.99 лв.

*Всеки нов потребител на multiSIM се възползва от 1 месец безплатно ползване на услугата. След изтичане на този период, услугата се таксува на цена от 4.99 лв. с ДДС/мес.

APPLE WATCH
За да се възползваш от услугата за Apple часовник, трябва да имаш iPhone 6S или по-нов, с операционна система iOS 15.5 или по-нова. Операционната система на твоя Apple часовник трябва да е watchOS 8.6 или по-нова.

• сдвояване на смартфона със смарт часовника чрез приложението Watch;
• активация на услугата през същото мобилно приложение.

Управление на услугата multiSIM за Аpple watch:

За сдвояване между смартфона и смарт часовника е необходимо да следваш стъпките описани в приложението Watch на Аpple. Сдвояването е процес, който може да отнеме известно време.

1. Часовникът е свързан чрез мрежата на Yettel

2. Часовникът е свързан чрез Bluetooth


ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УСТРОЙСТВА
Активацията на multiSIM преминава в три основни фази:

• активация през приложението Yettel;
• сдвояване на смартфона със смарт часовника.
• прехвърляне на профила от телефона към часовника чрез QR кода.

Управление на услугата multiSIM за всички останали LTE смарт часовници.

За сдвояване между смартфона и смарт часовника е необходимо да инсталираш и приложението на съответния производител на смарт часовника и да следваш инструкциите. Сдвояването е процес, който може да отнеме известно време.

Услугата може да се активира на едно допълнително устройство.

Не. Устройствата се свързват към мобилната мрежа самостоятелно и работят в режим на синхронизирано получаване на обаждания или данни. Технологията замества свързването с Bluetooth, при което е необходимо двете устройства да бъдат във физическа близост.

Смарт часовникът трябва да поддържа операционна система Android, Harmony или iOS, както и функционалността eSIM.

Не. Само смарт часовникът няма да работи в роуминг. Смартфонът може да се използва в роуминг нормално.

Не. multiSIM продължава да бъде активна и в роуминг. Независимо, че клиентът не може да използва услугата, ще се начисли месечна такса.

Самата multiSIM услуга ще бъде спряна и клиентът няма да може да извършва обаждания от смарт часовника си. Когато основната карта се активира отново, multiSIM услугата ще бъде отново автоматично достъпна.

Самата multiSIM услуга ще бъде спряна и клиентът няма да може да извършва обаждания от смарт часовника си. Докато основната карта е в статус „ограничен“, не се начислява такса за multiSIM услугата.

multiSIM ще остане активна. Смарт часовникът ще се свърже с новия номер на клиента.

Не. Когато клиентът направи преподписване на договора си, то услугата остава активна, докато не бъде изрично деактивирана през приложението Yettel.

Услугата ще се деактивира автоматично. Клиентът ще трябва изрично да я активира отново и да заплати активационна такса, защото това няма да бъде първият път, в който активира услугата.

multiSIM ще бъде автоматично деактивирана. Клиентът няма да може да пренесе услугата при новия оператор.

Не. multiSIM ще бъде деактивирана и ще трябва да я активираш отново след смяната на SIM-a на смартфона си.

Смяна на SIM не е възможна. Клиентът сам трябва да активира и деактивира услугата. В противен случай, мобилните услуги за смартфона и смарт часовника могат да спрат да функционират коректно.

Смарт часовникът се свързва към основния номер и черпи от параметрите на неговия абонаментен план. Всякакво потребление, което е извършено от смарт часовника, ще излезе във фактурата като потребление, извършено от смартфона. Месечната такса за услугата ще излезе на допълнителен ред във фактурата.

Не. Клиентът получава информация за потреблението и наличните параметри само на основния си договор с оператора.

Да. Устройствата звънят едновременно. Клиентът решава от кое устройство да приеме обаждането. Съобщения (SMS) се получават само от смартфона.

При първоначално активиране на услугата активационна такса не се начислява. Такава е приложима само при последващи деактивирания и активирания на услугата.

За смарт часовниците на Apple услугата се активира през приложението Watch на Apple. Всички останали устройства активират услугата през приложението Yettel.

Деактивацията на услугата за всички устройства се извършва през приложението Yettel.

Apple Watch LTE + multiSIM

Поръчваш Apple Watch LTE, а от нас имаш 1 месец multiSIM безплатно. Говориш си директно от часовника. Но не е само това.

Виж повече

Samsung, Huawei, TicWatch + multiSIM

Поръчваш LTE смарт часовник Samsung, Huawei, TicWatch, а от нас имаш 1 месец multiSIM безплатно. Говориш си директно от часовника. Но не е само това.

Виж повече

Промоционални условия

Услугата multiSIM е валидна за мобилни номера на абонаментен план с включени гласови услуги, с потребителска роля Основен номер, Оторизиран номер или Админ. След изтичане на първоначалния 1-месечен период без заплащане, услугата се таксува на цена от 4.99 лв. с ДДС/мес. Посочените цени за устройствата са валидни при сключване на 24-месечен договор за лизинг, за абонати на Yettel. Пълна информация в търговската мрежа на Yettel и на Yettel.bg.

Същност на услугата

Услугата представлява възможност за свързване на две устройства, които се определят като основно устройство от една страна и допълнително устройство, което се свързва към първото. Основното устройство е носител на физическа или eSIM карта, получена от клиента на база на сключен договор за мобилни услуги. Чрез нея се осъществява достъпа на потребителя до мрежата на Оператора и до услугите, включени в избрания тарифен план, съгласно договора - използване на минути, мегабайти и други. При използване на мрежата на Оператора чрез допълнителните устройства, те черпят от минутите и мегабайтите на висока скорост, включени в абонаментния план за SIM картата, поставена в основното устройство, към която са свързани.

Активация и деактивация на услугата

Преди активацията на услугата в мобилното приложение Yettel на клиентите се предоставя анкета, която да определи съвместимостта на услугата. Анкетата обхваща най-общите ситуации и технически ограничения, които клиентите могат да срещнат. Възможни са специфични ситуации и технически конфигуирации, които не са обхванати подробно - определен модел устройство, версия на ОС и други фактори, които биха могли да променят препоръката за използване на услугата. Резултатите от анкетата следва да се използват за сведение и приблизителен ориентир. Резултатите не представляват крайна препоръка за активация на услугата.

За смарт часовниците Apple услугата се активира дигитално чрез приложението Watch на Apple Inc., достъпно за сваляне през App Store. Активацията протича в два основни етапа:сдвояване на устройствата и активация на услугата. Клиентът има възможност да активира услугата по време на сдвояването на двете устройства или след това, но не и преди процеса на сдвояване да е започнал. Активацията на multiSIM в приложението Watch не генерира QR код.

Услугата за всички останали устройства се активира дигитално чрез приложението Yettel, достъпно за сваляне през Google Play Store, Apple App Store и AppGallery.

Активацията за всички останали устройства протича в два основни етапа: активация на услугата и сдвояване на устройствата. След успешна активация в приложението Yettel, клиентът следва да направи връзка между основното устройство и допълнителното такова. Активацията на multiSIM в приложението Yettel завършва с генерирането на QR код. Сдвояването на основното и допълнително устройство се извършва чрез потребителското приложение на съответното допълнително устройство. В същото се сканира вече генерирания в приложението Yettel Bulgaria QR код. Сдвояването между основното и допълнителното устройство е възможно да отнеме известно време.

Деактивацията на услугата за всички устройства се извършва през приложението Yettel. Повторна активация е възможна в срок до 24 часа след последната деактивация.

Активацията и деактивацията на услугата са възможни само от потребители с ниво на оторизация „основен номер“, „номер на администратор“ и „оторизиран номер“ . Повече за нивата на оторизация можете да намериш тук.

Условия

За използване на multiSIM се начислява месечна такса според ценовата листа на оператора. Всяко допълнително активиране на услугата се таксува еднократно. Активацията на услугата не предполага встъпването в срочни договорни отношения между клиента и Оператора и същата може да бъде деактивирана от клиента по всяко време без начисляването на неустойки.
Използването на функционалността multiSIM е възможно само в мрежата на Yettel България. Мегабайтите, които се черпят от допълнителното устройство, са от абонаментния план използван от SIM картата на основното устройство, като са приложими условията на съответния договор за мобилни услуги сключен за нея.

Технически параметри и ограничения

Използването на услугата предполага сдвояването на съвместими устройства. Основното устройство може да поддържа физическа SIM карта или eSIM, а допълнителното задължително следва да поддържа функционалността „eSIM“ , съгласно посочените характеристики на производителя. Допълнителното устройство следва да е било сертифицирано за работа в мрежата на оператора. Не гарантираме правилното ползване на услугата multiSIM, ако LTE часовникът не е закупен от нас.

Входящо повикване може да се приеме от основното или допълнително устройство. То се появява едновременно и на двете сдвоени устройства.

Услугата не е съвместима с mVPN. Услугата не може да се използва в роуминг.

Други

Освен условията на услугата, приложими са още условията на абонаментния план, определени от Договора за мобилни услуги, сключен за SIM картата на основното устройство.