Login to see your personalised offers Log in

Login to see your personalised offers

General terms

Personal data policy of YETTEL BULGARIA EAD

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни електронни съобщителни услуги

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за предоставяне на фиксиран интернет през мобилна мрежа

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Условия на „Йеттел България“ ЕАД за сключване на договори от разстояние

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Ред и условия за електронен достъп на абоната до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 261А, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на договор за лизинг на базови аксесоари

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи Общи условия за ползване на услуги чрез Бизнес портала на Yettel

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия за ползване на услуги чрез уеб портала на Yettel

Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“.

Изискване към крайно оборудване на клиент за свързване към фиксираната мрежа на „Йеттел България“ ЕАД

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с крайните потребители на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Общи условия на „Йеттел България“ ЕАД за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера

/Изменени на 01.03.2022 г. във връзка с промяната на търговското наименование на оператора на „Йеттел България“ ЕАД и на търговската марка на “Yettel”. Навсякъде в текста „Yettel България“ ЕАД и „Yettel“ се променят на, съответно, „Йеттел България“ ЕАД“ и „Yettel“./

Радиоинтерфейси за свързване с фиксирани и мобилни мрежи

Радиоинтерфейси за ползване на "линии под наем"

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

/Изм. в сила от 01.03.2022/

Приложение 1 „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ В МОБИЛНАТА МРЕЖА НА YETTEL“

/Изм. в сила от 01.03.2022/

Общи условия при сключване на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

/Изм. в сила от 01.03.2022/

Приложение 1 „ЦЕНИ ЗА ТЕРМИНИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ ВЪВ ФИКСИРАНАТА МРЕЖА НА YETTEL “

/Изм. в сила от 01.03.2022/

Проекти на договори за взаимно свързване с фиксираната мрежа на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието

Договор за взаимно свързване между фиксираната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и мобилната мрежа на предприятието

Проекти на договори за взаимно свързване с мобилната мрежа на “ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и фиксираната мрежа на предприятието

Договор за взаимно свързване между мобилната мрежа на „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и мобилната мрежа на предприятието

Архив